english
Стара Чаршија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 2
Датум уписа у централни регистар
19.08.1981.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
16.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.470/4 од 12.05.1966. год; Закључак Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 148/1 од 21.02.1967.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Први писани подаци о Гроцкој налазе се у турским катастарским пописима београдске околине из 1528–30, где се наводи да насеље Гроцка (Хисарлик) има 22 дома. Интензиван развој Гроцка доживљава у XIX веку, о чему сведочи нагла изградња варошице, подизање стамбених и трговачких објеката у склопу старе чаршије, зидање ћуприје, млина, нове цркве и других објеката јавне намене. Специфичност Гроцке се огледа у томе што је она истовремено била варошица, односно административни и трговачки центар, а с друге сеоско насеље, што је одредило основну поделу старих грочанских кућа на сеоске и варошке. Сеоска кућа је заступљена у разним типовима и варијантама, што је последица етничке шароликости становништва које се досељавало од средине XVIII до краја XIX века. Пространа варошка кућа има 3-4 просторије, оџаклију, подрум, трем са доксатом и одражава начин живота грочанског трговачког и занатлијског сталежа. У чаршији се посебно истичу: кућа Апостоловића, Цинцарска кућа, Влајковићева кућа, као и Савићева механа. Стара Грочанска чаршија је до данас доста изгубила од свог основног урбанистичког облика, чиме је значајно нарушена као материјално сведочанство о изгледу варошица у Србији XIX века.