english
Грчки шор
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 8
Датум уписа у централни регистар
29.16.1983
Редни број у локалном регистру
1
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у центру Крушевца у ул. Вука Караџића. Представља групацију стамбених породичних кућа са обележјем народног градитељства подизаних у другој и трећој четвртини XIX века, а од тада до у прву половину XX века настајалих у стилу грађанских архитектонских схватања. Назив је добила по оснивачима Цинцарима из северних делова Грчке, досељаваних као трговци и мајстори, који су имали значајну улогу у урбаном и економском развоју српског друштва у прошлом веку. Они су били власници, а изгледа и градитељи, најстаријих и архитектонски највреднијих, кућа варошког типа које су дале препознатљивост целини и назив по којој је позната. Грађене су као приземне зграде са тремом и доксатом испод којег је улаз у подрум, зидова у бондруку и четворосливних кровова широких стреха, покривених ћерамидом. Посебну изражајност и лепоту овим кућама дају доксати обрадом дрвених елемената и начином градње. Групу градских кућа карактерише опеком зидана градња над подрумом, висок сокл, скромна фасадна декорација у малтеру, профилисани кровни венци и покривач од бибер црепа. Илуструјући архитектонским склопом градитељско-урбанистички развој Крушевца, Грчки шор својим називом сведочи о учешћу Цинцара у његовом стварању и обликовању током XIX века. Осим индивидуалних прилагођавања стамбених објеката савременим захтевима живота, у складу са условима службе заштите, конзерваторски радови нису извођени па је целина изгубила много на својој изворној вредности.