english
Бојчинска шума
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941-1944
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 2
Датум уписа у централни регистар
19.08.1981.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културe града Београда бр.427/3 од 30.06.1964. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Комплекс Бојчин код Земуна простире се на око 620 ha шумовитог подручја и у градским оквирима представља редак природни и меморијални споменик првенствено везан за развој НОР-а и борбе народа јужног Срема за ослобођење од фашистичког окупатора. Истовремено, обележје је и збивања из I светског рата, као место сукоба између делова српске војске и Аустријанаца. Овде су од 1941. до 1944. формиране партизанске јединице и организоване многе акције, а стално боравили делови НОВ-а (партизански штабови, јединице и рањеници). Прва устаничка пушка у доњем Срему пукла је управо у Бојчинској шуми. Читава површина била је у току II светског рата покривена партизанским земуницама и базама у које се склањало оближње цивилно становништво. Од аутентичних објеката из времена рата били су сачувани партизанска осматрачница, колиба, бункер-земуница и три базе. У облику својеврсног спомен-комплекса објекти су одржавани до средине осамдесетих година ХХ века, а од тада сви пропадају тако да су данас неки објекти потпуно нестали, неки девастирани и прекривени растињем. У оквиру шуме се налазе два спомен-обележја. Једно је на самој ивици шуме, поред пута за оближње село Прогар, и сведочи о првим борбама у овом делу Срема које су партизани водили против усташа. Друго спомен-обележје је испред дела шуме у коме се налазе партизанске базе.