english
Шанчеви из I српског устанка
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1806; 1933-1935
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 8
Датум уписа у централни регистар
16.04.1982.
Редни број у локалном регистру
1
Датум уписа у локални регистар
10.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.бр.1811/49 од 27.10.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Шанчеви на Делиграду налазе се на вашаришту у Делиграду, у порти цркве и селу Јасењу на преко 6 ha површине. Подигнути су 1806. у циљу одбране приступа Турцима у ослобођену Србију. Изградио их је Вуча Жикић, капетан аустријске војске. Устаници су ту остварили велику победу над непријатељском војском 3. септембра 1806. године, а током трајања устанка из Делиградског шанца је успешно пружан отпор Турцима. После пропасти Србије 1813. године Делиград се држао јуначки још пуних пет недеља. Цео шанац је био у облику правоугаоног троугла са побијеним палисадима, четири бастиона за топове и две гвоздене капије. Унутар шанца биле су земунице, за људе и коње, покривене са два реда балвана. Шанчеви су делимично сачували аутентичност. Палима у српско-турским ратовима подигнута је спомен-црква са костурницом, у којој су сахрањени посмртни остаци Срба и Руса изгинулих од 1804. до 1918. године. Цркву посвећену Светим арханђелима Михаилу и Гаврилу пројектовао је архитекта Момир Коруновића. Грађена је од 1933. до 1935. године у традиционалном српско-византијском стилу од армираног бетона, по плану грчког крста са куполом. Необично је складног облика и сматра се једним од најуспелијих Коруновићевих пројеката. Током 2003. и 2004. године извршена је реконструкција дела шанца и изведени конзерваторко-рестаураторски радови на цркви.