english
Кућа Наима Зајми у улици М.Тита бр. 353
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941-1944 база НОБ-а
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 189 од 6.4.1971. г. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12 /65) и Закон о заштити споменика културе СРС (Сл. гл. СРС бр. 3/66).

Кућа Наима Зајми у улици М.Тита бр. 353, је споменик везан за историју НОБ-а.