english
Црква у Бранковини
Основни подаци
Место
Бранковина
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1830
Редни број у централном регистру
СК 582
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 458/50 од 17.04.1950. год

Задужбина проте Метеје Ненадовића. Подигнута је 1830. године, на месту где је пре ње била црква брвнара коју су Турци порушили и запалили. Грађена је у стилу барокних цркених грађевина, какве су у то време грађене у Војводини. Зидана је од камена, малтерисана и бело окречена. На западној страни уздиже се високи звоник. Крај цркве, са северне стране је група надгорних споменика фамилије Ненадовић, а у црквеној порти налазе се собрашице и црквена кућица у стилу објеката народног градитељства из XIX века.