english
Стара школа
Основни подаци
Место
Бранковина
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1833
Редни број у централном регистру
СК 588
Датум уписа у централни регистар
20.12.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 910/49 од 11.06.1949. год

Подигнута је тридесетак година XIX века (1833), одмах по завршетку грађења цркве. Познато је да је материјал који је преостао при грађењу цркве у Бранковини употребљен за подизање школе. И школа је везана за познату личност из I српског устанка проту Матију Ненадовића. Зграда је у основи правоугаона, зидана по систему бондрука, са четворосливним кровом благог нагиба, прекривеним ћерамидом. Унутршњи распред просторија у потпуности је прилагођен намени објекта – школској згради. На фасади школе налази се спомен плоча постављена у знак сећања на знамените личносит фамилије Ненадовић.