english
Шанчеви из I српског устанка
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1805/1951
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 5
Датум уписа у централни регистар
10.09.1982.
Редни број у локалном регистру
1
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.бр.233/50 од 08.03.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Шанчеви на Иванковцу, у близини Ћуприје, подигнути ради одбране ослобођене Шумадије, задржали су 6. августа 1805. године прву навалу регуларне султанове војске и донели велику моралну победу устаника. Бој на Иванковцу је вођен под општом командом Карађорђа и непосредним руководством војвода Миленка Стојковића и Петра Добрњца. Турске јединице је предводио Хафиз-паша, који је од последица рањавања умро у Нишу. Турци су одбачени са јужне границе Београдског пашалука ка њиховој полазној тачки, Нишу, претрпели су знатне губитке у људству, а заплењено им је оружје, муниција и други ратни материјал. Овом битком борба српских устаника мења облик и из буне против дахија прераста у сукоб са самим султаном и целим турским царством. Иванковачки споменик, подигнут 1951. године у спомен на пале устанике, у форми је тростепене пирамиде од камених блокова, са попрсјем Миленка Стојковића на врху. Биста је дело вајара Милорада Миће – Митровића. Конзерваторско-рестауратосрски радови су изведени 2005. године.