english
Текија Шех Дањолија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 217 од 15.5.1978.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр.19/77.)

У Ђаковици се налази текија Шех Дањолија из 19. века.