english
Народно позориште
Основни подаци
Место
Београд Трг Републике
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1869
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 428
Датум уписа у централни регистар
28.03.1983.
Редни број у локалном регистру
154
Датум уписа у локални регистар
21.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука Скупштине града Београда бр.6-43/83-XXVIII-01 од 03.02.1983.год.( „ Службени лист града Београда“ бр.4 од 04.02.1983.)
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Налази се на Тргу Републике бр. 2. Зграда позоришта саграђена је 1869. по пројекту Александра Бугарског, са свим карактеристикама позоришне архитектуре свога доба и поштовањем регулације околног простора. Више пута је преправљана и дограђивана, тако да је од првобитне грађевине врло мало очувано. Презиђивања и преправке вршене су већ 1885. и 1903, а већа преправка од 1911–1922, са прекидима, по пројекту Јосифа Букавца. Спољни и унутрашњи изглед и класицистичка стилска обележја измењени су у решење којим доминирају масивни бочни пилони који фланкирају улаз и пластична декорација закаснелих сецесијских реминисценција. Дограђене су и нове просторије у источном делу, повећан габарит, вршене измене у ентеријеру, урађене плафонске композиције С. Ф. Колесникова. У бомбардовању 1941. зграда је знатно оштећена, тако да је каснијим оправкама и реконструкцијама архитектонска форма претрпела нове измене. Реконструкција ентеријера вршена је 1965. по пројекту Николе Шерцера, а обимном реконструкцијом из 1986–1989. враћено је стање и изглед позоришта из 1922, према концепцији Ј. Букавца, са знатним изменама на екстеријеру и ентеријеру. Тада је дограђен део зграде према улици Браће Југовића, обликован по савременим архитектонским схватањима, уз коришћење нових технологија. Чишћење фасаде изведено је 1997.