english
Палата "Атина"
Основни подаци
Место
Београд Теразије 28
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1902
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 99
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
99
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културe града Београда бр.587/2 од 28.06.1968.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

По пројекту архитекте Димитрија Т. Лека саграђена је 1902. пословно-стамбена палата београдског трговца Ђорђа Вуча на Теразијама бр. 28. На овој згради, са подрумом, приземљем, два спрата и поткровљем, радове је изводио грађевинар Јанаћко Костић. Зидана је од опеке и кречног малтера, са масивним зидовима равних таваница или плитких пруских сводова. Палата је компонована академски, са строго симетричним архитектонским решењем. Изражајност фасада постигнута је стилским обликовањем у духу ренесансе. Хоризонтална подела фасада наглашена је међуспратним профилисаним венцем, кровним венцем и атиком са балустрадом. Изнад бочних ризалита постављене су куполе. Архитектонском концепту репрезентативне грађевине доприноси спратно решење централног ризалита са лођама са аркадама. Зидне површине оживљене су апликацијама у облику цветних перваза, што се у Београду тога времена јавља још једино на згради Смедеревске банке архитекте М. Рувидића. Фасадна платна су обогаћена пластичном декорацијом на прозорским оквирима, тимпанонима, аркадама и атици. По чистоћи стилских и композиционих карактеристика палата Атина спада у ред антологијских примера београдске архитектуре с почетка века. Конзерваторско-рестаураторски радови обављани су 1969, 1988–1989. и 2003–2004.