english
Споменик захвалности Француској
Основни подаци
Место
Београд Велики Калемегдан
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
новембар 1930.
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 41
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
41
Датум уписа у локални регистар
05.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културe града Београда бр.3/12 од 05.02.1965.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Подигнут је 1930. на Великом Калемегдану. Аутор споменика је познати југословенски вајар Иван Мештровић. Споменик је подигло Друштво пријатеља Француске и Друштво некадашњих ученика француских школа у спомен пријатељства, помоћи и сарадње Француске и Србије у Првом светском рату. То је и основна тема, доследно спроведена у концепцији споменика монументалних размера, са бронзаном фигуром жене на високом постаменту од белог далматинског камена, која представља Француску која у ратном замаху, са мачем у руци, притиче у помоћ Србији. Два рељефа изведена на бочним странама постамента пре-дстављају допуну основне идеје: са западне стране налази се композиција "Ратници" која приказује страдања француских и српских војника, док је са источне стране представа женске седеће фигуре са децом која персонификује "Сорбону" - просветну помоћ српској омладини у току и после рата. Споменик захвалности Француској припада фази Мештровићевог ства-ралаштва после Првог светског рата, када је израдио бројне монументалне споменике националног карактера са којима је увео новине у концепцију јавних споменика код нас, прекидајући са традицијом реалистичко-натуралистичких схватања монументалне пластике. Конзерваторски радови на споменику рађени су 1996.