english
Манастир Лапушња
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1501
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 214
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
12
Датум уписа у локални регистар
19.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.408/48 од 19.03.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У подножју шумовитих огранака Ртња код села Лукова, у ували проед Лопушанског потока, скривене су данас конзервиране рушевине некадашњег манастира Лапушње. Цркву Св. Николе и манастирске зграде подигли су војвода Јован Радул, господар угровлашких земаља, и велики паркалаб, жупан Гергина 1500/01, док су се о осликавању храма 1510. старали кнез Богоје, његова жена Мара и деца. Сви су насликани у северозападном углу наоса, на ктиторској композицији. Успешан као владар, Јован Радул одржавао је пријатељске односе са Бранковићима и био у сродству са Јакшићима. Црква је саграђена у облику триконхоса са куполом, троделним олтарским простором и припратом. Олтарска апсида, проскомидија и ђаконикон су полукружни, док су певничке апсиде споља петостране. Наос засведен полуобличастим сводом подељен је на три неједнака травеја. Изнад средњег травеја подигнута је осмострана купола на високом коцкастом постољу. У угловима постоља су уграђене плиткорезане розете, једини архитектонски украс цркве. Капела, призидана са јужне стране, сачувана је у остацима. У вековима разваљеном храму само су бледи остаци фресака одолели времену. Може се наслутити иконографски програм са циклусом Великих празника, сценама литургијске тематике, представама архијереја не само у олтару већ и у наосу, као и светих ратника. У куполи се назиру јеванђелисти и пророци. Остаци сликарства и архитектуре манастира Лапушње конзервирани су 1973.