english
Црква св.Стефана (Манастир Милентија)
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
средина XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 408
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
130
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.223/74 од 02.06.1975. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Пар километара удаљен од села Мелентије налази се истоимени манастир са црквом посвећеном св. Стефану. Наше доба дочекао је у рушевинама, а судећи по остацима везује се за моравску градитељску школу. Припада већим манастирским целинама тог доба и свакако је задужбина неког моћног и угледног ктитора. Село Мелентија, са средњовековним градом Козником у непосредној близини, припадало је територији великог челника Радича Поступовића, што сазнајемо из повеље издате 1430. У њој овај манастир није поменут, па се његов настанак датује у године ближе средини XV столећа. Томе у прилог иду сачувани фрагменти камене пластике и керамопластичне декорације на високом нивоу уметничке и занатске обраде. Они су украшавали цркву триконхалне основе са припратом, чији су зидови сачувани до висине од око два метра. Један број тих фрагмената пренет је са локалитета у београдски, а други у крушевачки Народни музеј. Камена пластика у Мелентији је изведена врло вешто, смело и у дубљем рељефу него што је то случај са другим споменицима моравске школе, што доприноси јаким контрастима светлости и сенке на њој. Изгледа да је делимично била и бојена. Археолошка истраживања и конзервација цркве отпочели су 1969, док је остатак манастирског комплекса углавном остао неиспитан.