english
Црква Св. Јована
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVI века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 264
Датум уписа у централни регистар
04.09.1982.
Редни број у локалном регистру
39
Датум уписа у локални регистар
09.09.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 1392/1 од 16. 11. 1967. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У клисури Јабланице, у селу Златарићи недалеко до Ваљева, налази се црква Светог Јована Крститеља. Предање али и турски извори сведоче о раном постојању манастира на овом платоу. Више пута паљена и разарана, црква данас обухвата храм, настао у другој половини XVI века, и пространу познију припрату. Једнобродна основа цркве подељена је пиластрима у три травеја. Над централним се уздиже доминантна купола високог цилиндричног тамбура, док је распон свода над бочним травејима смањен прислоњеним луцима. Олтарски простор, првобитно знатније спуштеног пода, завршен је споља и изнутра полукружном апсидом и нишама у функцији протезиса и ђаконикона. У спољном изгледу мирних, неразуђених фасада, карактеристичан је изостанак кубичног постоља. Фрагменти живописа показују поједине сцене из циклуса Великих празника и стојеће фигуре, док је првобитно на западној фасади, под тремом, био насликан Страшни суд. Колористички квалитети и сигуран цртеж сведоче о даровитости сликара јовањског храма. Пре 1706. браћа Јован и Јефта Витковић, аустријски официри из ваљевске нахије, обновили су цркву и подигли припрату, што им је као ктиторима дало право да буду сахрањени у порти. Истраживачки, радови на статичкој санацији и рестаураторски радови на архитектури и фрагментима живописа изведени су у периоду 1969–1972, а замена кровног покривача 2001.