english
Црква брвнара
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 549
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
13
Датум уписа у локални регистар
28.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2263/48. од 20.12.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Једна од најстаријих и највећих цркава брвнара налази се у селу Крњеву близу Смедерева. Посвећена је св. Ђорђу и по предању је настала средином XVIII века, али је крајем истог и почетком следећег столећа више пута преправљана. Ове обнове измениле су њену основну архитектонску концепцију: уз западну страну цркве дозидан је правоуогаони трем са аркадама, а талпе су прекривене малтером и окречене. Нагиб крова је смањен као што је и шиндра замењена црепом. Таваница, иконостас и довратници украшени су дрворезбареним и бојеним орнаментима од којих се посебно издвајају розете на своду од шашоваца. Крњевачки храм поседује велику збирку икона с преласка из XVIII у XIX век. Оне представљају делове некадашњих портативних триптиха малих димензија, сада фрагментарно сачуваних, на чијем централном паноу се увек јавља Богородица са малим Христом, док су на бочним крилима сликани највише поштовани и у народу популарни светитељи. Мада се угледају на позновизантијску уметност, невешт цртеж и жива колористичка решења показују слабу образованост анонимних зографа који стварају у доба бурних догађања судбоносних за српску историју. Црква је делимично конзервирана 1957.