english
Марково Кале
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
средњи век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 659
Датум уписа у централни регистар
18.03.1986.
Редни број у локалном регистру
18
Датум уписа у локални регистар
18.10.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1065/48 од 29.06.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У историјским изворима Врање се први пут помиње 1093, у време напада жупана Вукана на византијску војску. Марково кале, средњовековни утврђени град, налази се на истуреном гребену између планине Пљачковице и Крстиловице, изнад ушћа Мале у Деветинску реку. Конфигурација терена је диктирала троугаону основу утврђења. Утврђење је са јужне и источне стране опасано масивним бедемима, док је западна страна брањена природним стенама. Дебљина бедема износи око 2 m. Лице зида је грађено од ломљеног камена, а унутрашњост је испуњена трпанцем и кречним малтером. Бедеми су имали шетну стазу која се завршавала зупцима. Сачувани су остаци југоисточне угаоне куле, мањих димензија. На северној страни, утврђење се завршава бранич-кулом квадратне основе, која је сачувана у висини две етаже. Унутрашњост града се дели на горњи и доњи стамбени плато. На горњем платоу откривене су две цистерне – једна кружне, а друга ромбоидне основе, и три просторије мањих димензија. У доњем стамбеном платоу откривене су мања просторија квадратне основе и остаци цркве, основе у облику слободног крста са тространом апсидом. Према резултатима археолошких истраживања може се закључити да је било дрвених грађевина за становање.