english
Стамбена кула Ибриш Аљиша
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 135 од 10.4.1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл.лист САПК бр. 19/77).

У месту Ђаковица налази се стара стамбена кула Ибриш Аљише, из 18-19. века.