english
Кућа Влајинца
Основни подаци
Место
Врање Генерала Белимарковића 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1848
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 296
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 169/2 од 07.09.1965. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У самом градском језгру Врања налази се стамбена зграда коју је 1848. подигао Јања Влајинац, како показује натпис над улазом на доксат. Освећење куће је извршено 1859. Саграђена је без подрума, са приземљем и спратом, и то тако да је приземни део озидан од масивног камена, а спрат у бондручном конструктивном систему, са испуном од набоја и ћерпича. Вишесливни кров је покривен ћерамидом и на њему се налазе једна баџа и пет димњака. У већини просторија, у некима дуж целих зидова, првобитно су се налазили долапи. У приземном делу зграде била је смештена кухиња са отвореним огњиштем и амамџиком. Од првобитно богатог ентеријера ове куће сачувани су само делови долапа као и једноставно украшена таваница у једној од соба. Влајинчева кућа представља карактеристичан пример грађанске архитектуре настале у првој половини XIX века у Врању.