english
Гавровића Чардак
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
око 1870. године
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 530
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
151
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Горњи Милановац бр.3-633-3/81 од 13.11.1981. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Као један од групе чардачића који су постојали крај цркве брвнаре у Прањанима насталих по њеној изградњи 1827, Гавровића чардак пренет је у двориште власника по престанку његове функције код цркве. Грађен је од дрвета, као спратна зграда од две просторије, квадратне основе високог стрмог крова покривеног шиндром, са шиљком на врху. У приземљу је остава, а на спрату просторија за одмор и обедовање до које се долази затвореним дрвеним степеништем. Овакве зградице служиле су својим власницима за смештај, о већим црквеним празницима и саборима, примање гостију и пријатеља и обедовање са њима. Имали су их само најимућнији домаћини. Гавровића чардак представља развијену варијанту најстаријег типа ових градњи подизаних крај цркава у првим деценијама XIX века. Конзерваторско-рестаураторски радови изведени су 1975.