english
Зграда Окружног начелства
Основни подаци
Место
Горњи Милановац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1854-1856.
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 389
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
95
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.117/70 од 14.04.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Зграда Окружног начелства (и суда) у Горњем Милановцу од посебног је историјског значаја као прва јавна грађевина подигнута у рудничком и таковском крају. Њеном изградњом 1854–56. почело је остваривање једног од првих урбанистичких планова тек основане вароши, тада Деспотовице – данас Горњег Милановца, који је израдио 1853. инжењер Кламник из Београда. Академски је компонована као једноспратна грађевина симетричне основе, складних пропорција, чистих, једноставних фасада и сведених декоративних елемената. Унутрашњи распоред просторија одговара намени – ходници су постављени централно, а канцеларије са стране. Непосредно иза улаза је вестибил и монументално трокрако степениште. У згради су се одвијали многи значајни историјски догађаји, а најпознатија је као седиште Команде I армије на челу са војводом Живојином Мишићем за време I светског рата. У њој је 1914. донета одлука о Рудничкој офанзиви, једном од најбрилијантнијих стратегијских потеза у историји ратовања, којом је аустроугарска армија потучена за 12 дана. Б. Несторовић приписује ауторство зграде архитекти Кости Шрепловићу, датујући је у 1865. и тумачећи профилисане венце око прозора као уношење елемената романтизма. Радове је изводио предузимач Шулц из Панчева. На згради су обављени конзерваторски радови 1975. и 1995–1997.