english
Манастир Рајиновац
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVI век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 127
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
127
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културe града Београда бр.1201/1 од 28.10.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Манастир Рајиновац са црквом посвећеном Рођењу Богородице смештен је недалеко од Гроцке, у селу Бегаљица. Први пут се помиње у турском попису из 1528. као манастир Св. Рајко. Током своје бурне историје више пута је рушен и обнављан. Прва опсежна обнова манастира предузета је 1793. трудом оберкнеза Стевана Андрејића Палалије. У време ових радова у Рајиновцу су чуване од Турака мошти Стефана Првовенчаног, које је студенички архимандрит Герасим враћао из Срема. Друга велика обнова трајала је од 1833. до 1839. и тим поводом је кнез Милош издао налог за сакупљање прилога. Преправкама вршеним 1920. битно је измењен изглед црквене грађевине. Срушена је припрата и оба кубета, која помиње Јоаким Вујић 1827, зазидан јужни зид и дозидани потпорни зидови са јужне и северне стране. Рајиновачки храм је издужена грађевина са једним бродом, подељеним плитким пиластрима на четири травеја, широком полукружном олтарском апсидом и правоугаоним певничким просторијама. Иконостасна преграда је 1952. пренета из капеле Војне болнице у Београду и рад је непознатих аутора с краја XIX и почетка XX века.