english
Средњовековни град Сребреница
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 249
Датум уписа у централни регистар
22.06.1982.
Редни број у локалном регистру
24
Датум уписа у локални регистар
11.12.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 962/3. од 18.12.1963. год; Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр.95/1. од 19.03.1969. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Остаци средњовековног града који је у народу познат као „Кулина“ налазе се на узвишењу северне стране Рудника, на десној обали речице Сребренице, притоци Јасенице. Град је у рушевинама и има неправилан потковичасти облик. Нешто боље је очувана донжон кула квадратне основе на источној страни. Саграђена је од ломљеног шкриљца, а отвори и нише од притесане сиге. Зидови куле су очувани у висини до 10 m. На западној страни града некада су били видљиви трагови зида. Највероватније да овај град потиче из XIV века и везује се за име војводе Николе Зојића који се помиње 1395. падом под турску власт. Према дубровачким списима у новом граду су се састали деспот Стефан и Ђурђе Бранковић. Половином XV века град је изгубио свој стратешки значај. Истраживања нису вршена.