english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 676
Датум уписа у централни регистар
18.03.1986
Редни број у локалном регистру
169
Датум уписа у локални регистар
08.11.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Краљево бр.633-9 од 25.01.1985. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Црква Св. Николе у Трњацима близу Ушћа подигнута је на месту где су се, према народном веровању, Немањини синови Стефан и Вукан помирили над очевим моштима које су 1208. преношене из Хиландара за Студеницу. Архитектуру храма карактерише једноставна правоугаона основа са полукружном апсидом и наглашена висина грађеивне. Утицај готичких схватања примећује се и на прозорским отворима завршеним тзв. „сараценским” луком. За разлику од зидања које је изведено ломљеним каменом, прозори су исклесани од радочелског мермера, и то монофоре на подужним зидовима, односно бифоре изнад улазног портала и на апсиди. Преовладава мишљење да је до изградње цркве дошло у XIV веку, вероватно и због оно мало живописа сачуваног на унутрашњој и спољној страни западног зида. Остаци фресака на западној фасади готово су сасвим избледели, па је немогуће утврдити њихов садржај. У лунети је свакако било попрсје патрона храма, док су с друге стране истог архитектонског елемента релативно добро очуване представе светих врача, који су изгледа били насликани и у потрбушју лука изнад портала. Стилске одлике овог живописа одређују његово датовање у прву половину XIV столећа. Црква је до 1968. била у изузетно дерутном стању, када је у целини рестаурисана.