english
Горња испосница Св. Саве
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
почетак XIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 667
Датум уписа у централни регистар
18.03.1986.
Редни број у локалном регистру
160
Датум уписа у локални регистар
23.07.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Краљево бр.633-8/83 од 31.05.1983. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Припијена уз стрме стене Чемерна, десетак километара удаљена од манастира Студенице, Горња испосница св. Саве представља живописан комплекс кога чини јединство природних и градитељских елемената. Датована је у почетку XIII века и везује се за личност и књижевну делатност Саве Немањића. Испосница је лоцирана на тешко приступачном терену. Најстарији објекти – црква, стамбена зграда и цистерна – смештени су на малим проширењима стазе која је на западној и источној страни затворена зидовима са капијама. Храм посвећен св. Ђорђу је својим северним зидом приљубљен уз литицу. Зидан је ломљеним каменом, једнобродне основе са полукружном апсидом. Осликан је, изгледа, почетком XVII века, у исто време када и црква Богородичиног Покрова у Доњој испосници, а претпоставља се и да је у оба споменика радио Георгије Митрофановић. За стамбени део овог монашког станишта (тзв. Кула) искоришћено је удубљење у стени које је споља затворено једноставним, лучним зидом, док је унутрашњост дрвеним конструкцијама подељена на четири спрата. Испод Куле се налази објекат са две просторије подигнут на месту природног извора. Конзерваторски радови на цркви и Кули завршени су 1994; заштита осталих објеката ове амбијенталне целине тек предстоји.