english
Доња испосница Св. Саве
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 668
Датум уписа у централни регистар
25.12.1986.
Редни број у локалном регистру
161
Датум уписа у локални регистар
23.07.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Краљево бр.633-8/83 од 31.05.1983. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Храм Богородичиног Покрова налази се десетак километара северозападно од манастира Студенице, у густој шуми, на путу којим се од ушћа Савошнице у Студеницу иде ка Горњој Савиној испосници. Према предању, то је задужбина Немањиног најмлађег сина, св. Саве. Не постоје писани извори који би потврдили народно веровање. На старину овог култног места можда би указивало постојање спратне конструкције, при чему је подрумска просторија коришћена као костурница, што је случај и са Савином испосницом у Кареји. Доња студеничка испосница је скромних димензија и правоугаоне основе. Цркву чини наос и олтарски простор са две нише које не излазе из равни фасаде. Могуће је да је првобитно постојала и припрата. Почетком XVII века храм је доживео своју прву обнову – унутрашњост је украшена фрескама високог квалитета које се приписују најдаровитијем сликару тог доба, Георгију Митрофановићу. Године 1815. испосница је поново обновљена – вероватно је тада настао конак прислоњен уз северни зид храма тако да чини са њим неодвојиву целину. Четири године доцније, зограф из чувене сликарске породице, Алексије Лазовић, делимично је обновио живопис и насликао иконостас који и данас постоји.