english
Богородичина црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1442
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 179
Датум уписа у централни регистар
05.04.1982.
Редни број у локалном регистру
27
Датум уписа у локални регистар
10.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1349/48 од 17.08.1948.год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Богородичина црква у селу Долац налази се пар километара јужно од манастира Студенице. Скоро квадратна основа храма је малих димензија, али његова двоспратна конструкција висока је око 6 m, па издужена силуета више подсећа на кулу него на богомољу. Две истоветне просторије, постављене једна изнад друге и лучно засведене, вероватно првобитно нису ни биле у функцији цркве. Доња просторија је имала један отвор на западној страни, док је она спратна имала чак четири лучна отвора, од којих су северни и јужни били постављени уз источни зид. Претпоставља се да оваква концепција грађевине указује на њен некадашњи фунерарни карактер. У доба деспота Ђурђа Бранковића, тачније 1441/2, дошло је до обнове о чему сведочи делимично сачувани фреско натпис. Како су том приликом зидне површине на спрату живописане, јасно је да су до те године изведене интервенције које су ову просторију претворили у цркву: отвори груписани на источној страни су зазидани и формиран је олтарски простор са плитком апсидом, ђакониконом и проскомидијом. Можда је у исто време призидана и велика припрата. Фреске су сасвим фрагментарно очуване у источном делу храма. Истраживачки и конзерваторско-рестаураторски радови су извођени 1969.