english
Сеничића кућа
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 516
Датум уписа у централни регистар
28.06.1983.
Редни број у локалном регистру
134
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.480/74 од 14.08.1975. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У селу Печеног, у непосредној близини Краљева, налази се Сеничића мала у којој је смештена кућа породице Сеничић, подигнута у првој половини XIX века. Кућа је грађена на стрмом терену и припада типу развијене полубрвнаре. Састоји се од подрума зиданог грубо обрађеним каменом, трема-ајата преко кога се улази у кућу, две собе и оставе – ћилера. Део у коме су смештени „кућа” се налази отворено огњиште, а између соба зидана пећ са лончићима. Кућа је током времена претрпела извесне измене, али није изгубила основне карактеристике развијене полубрвнаре из прве половине XIX века.