english
Споменик кнезу Станоју
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1804
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 124
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
124
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.227/3 од 03.04.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

На имању породице Марковић у Зеокама, уз саму ивицу асфалтног пута Вреоци–Рудовци, налази се место погибије кнеза Станоја. Њега су пред кућом убили Турци на превару, почетком 1804. На месту погибије кнез Станоје је и сахрањен. Његов синовац Никола одмах је осветио стрица, тако да је ту пала и прва жртва противничке војске. Догађај је обележен надгробником са записом. Споменик је вероватно постављен непосредно после Станојеве погибије, запис би могао бити убележен почетком друге половине XIX века, док је само ово историјско место данас редак материјални документ догађаја пред I српски устанак. О стогодишњици I српског устанка подигнут је споменик у форми пирмиде, који објашњава описани догађај и његов значај у подизању народа на оружје 1804. Обележавајући 160. годишњицу погибије кнеза Станоја, 1964. је на храсту поред старог надгробног споменика постављена плоча са стиховима из народне песме Почетак буне против дахија.