english
Манастир Богородичиног Ваведења
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1499
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 209
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
18.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.594/47 од 24.11.1947. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Једнобродну, полуобличасто засведену манастирску цркву с припратом саградила је 1499. за женску монашку заједницу монахиња Ксенија са трима сестрама, Теофом, Мартом и Маријом. О томе сведоче сачувани ктиторски фреско-натпис као и њихови портрети на вотивној слици, сликани са неуобичајено високим степеном индивидуализације ликова. Живопис тога доба, премда постоји само на источном зиду припрате, изведен је сигурним цртежом, складном композицијом и богатим колоритом којима доминира засићени цинобер. Знатне измене првобитна црква је доживела у XIX веку: 1834. добила је нови иконостас, у седмој деценији су дозидани параклис уз јужни зид и пространи егзонартекс пред припратом и параклисом, који су живописани 1868. Вредна збирка старих икона обухвата и једну Богородичину, која би могла бити престона икона са првобитног иконостаса. Радови на заштити сведени су на препокривање цркве. Недавно је монашко сестринство удахнуло живот овом старом манастиру.