english
Комплекс манастира Рударе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
недефинисано/XVIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 213
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
18.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.384/48 од 15.03.1948. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Запустели манастир у селу Рудару недалеко од Лесковца чине црква, посвећена светој Параскеви, и моћни спратни конак, западно од ње. Црква је подигнута на остацима знатно старијег култног објекта, а око ње је током времена образовано сеоско гробље са особеним надгробним обележјима. Данашњи изглед цркве је последица велике обнове из 1799, о којој сведочи натпис уклесан над улазом. Једнобродне је основе, са припратом на западној и полукружном апсидом на источној страни. Полуобличасти свод распона од пуних девет метара указује на веште неимаре који су га извели. Мирних и малтерисаних фасада, црква је зидни украс у ентеријеру добила на размеђу XVIII и XIX столећа. Традиционална иконографија и сигуран цртеж уз изразито волуминозне форме одликују рад анонимног зографа. Испитивачким радовима установљено је да испод ових зидних слика у олтару постоје остаци старијег фреско-слоја. Конак, подигнут од ломљеног камена у приземљу и у бондручној конструкцији спрата, импозантних димензија, складним компоновањем елемената један је од најлепших у овом делу Србије. Премда је конзервиран и рестаурисан 1951, данашње стање захтева санацију. Извршена су скромна, углавном сондажна истраживања живописа.