english
Комплекс манастира Чукљеник
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 322
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
121
Датум уписа у локални регистар
07.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Одлука СО Лесковац бр.06-18/80-01 од 10.07.1980. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Јужно од Лесковца и недалеко од Вучја, на северним обронцима Кукавице, налази се манастир са црквом Светог Николе, претвореном у мирску још 1884. Непозната и непроучена прошлост Чукљеника не умањује историјске и амбијенталне вредности целине. Манастир је старији од села, које се уз њега формирало тек после I српског устанка формирало следећи ток Чукљеничке, односно Накривањскр реке. У средишту порте је мала, једнобродна, полуобличасто засведена црква са полукружном апсидом и истовремено зиданом припратом, која припада типу храмова са прислоњеним луковима. Горње партије зидова и свод цркве сачували су минуциозно изведене зидне слике, дело даровитих грчких сликара XVIII века. Спољна припрата је накнадно дограђена. Југоисточно од цркве смештен је параклис, а северозападно од ње, уз обимни зид, стари конак. Ван порте, на Малој реци која се улива у Чукљеничку, налази се манастирска воденица поточара, према натпису на опеци подигнута 1786. Својом старином и димензијама, организацијом простора и градњом у којој се применом косника наглашава декоративност, она представља репрезентативан пример народног неимарства. Осамдесетих година XX века изведена је превентивна заштита цркве и воденице.