english
Манастир Ваведење
Основни подаци
Место
Славковица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIII/XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 262
Датум уписа у централни регистар
04.09.1982
Редни број у локалном регистру
37
Датум уписа у локални регистар
09.08.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр.114/1 од 14. 02. 1977. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У Иконићима, југозападном засеоку Славковице под Рајцем, на потесу Манастирине налазе се остаци манастира са црквом с краја XIII или из првих деценија XIV века. Давно запустела, црква се тек по легенди везује за популаран Богородичин празник Ваведења. Најстарији и најзначајнији део ове целине је једнобродни храм, пиластрима подељен на три травеја и завршен неправилном, потковичастом и изузетно пространом олтарском апсидом. Зидан је вешто, необрађеним каменом, са лезенама као фасадним украсом, док сликаног украса изгледа никада није било. Средином XV века уз западну фасаду цркве дозидана је припрата у којој су, у укопаним моћним каменим саркофазима, сахрањене три угледне личности, свакако ктитори. Највероватније је у исто време доградњом куполе и црква доживела већу обнову, па су потом сукцесивно подизане грађевине и оградни зид образујући манастир. Током XIV, XV и XVI века порта је служила за сахрањивање. Драгоцен је налаз камеје-иконице са ликом св. Николе и крстом, која се данас чува у Народном музеју у Београду. Систематска археолошка истраживања и конзервација ове целине обављена су у периоду 1973–78, а заштитне интервенције мањег обима 1998.