english
Стари мост на реци Љубовиђи
Основни подаци
Место
Доња Оровица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVI век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 579
Датум уписа у централни регистар
11.11.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Љубовија бр.06-228/82-01 од 15.06.1982. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

На траси старог пута између Љубовије и Пецке, код села Доње Оровице, премошћујући бујичну Љубовиђу, десну притоку Дунава, стоје остаци старог каменог моста. Један, благо преломљени лук распона 11,65 m и коловоз ширине 3,40 m сврставају га међу мање мостове овог типа. Свод је озидан тесаном сигом, лица зидова су од кречњака, испуна од трпанца, док је коловоз калдрмисан. Нема елемената за реконструкцију првобитног изгледа браника. Пратећи коловозну траку, преко јаза за оближњу воденицу озидан је још један лук распона 1,40 m. Иако поузданих историјских података нема, може се претпоставити да је мост описаних одлика најпре могао настати током XVI века. Будући да је на територији Србије остало веома мало сачуваних старих камених мостова, овај на Љубивиђи представља знаменити пример вештине неимара и традиционалног грађевинарства. Радови на основној статичкој санацији моста изведени су 1985.