english
Стамбена кула "Арифај"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1750/1800
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању стамбене куле "Арифај" за споменик културе, бр. 275 ( Сл. гласник РС бр. 8 од 24.3.1998.г.). Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Представља старију варијанту метохијске куле подигнуте вероватно крајем 18. века.