english
Кућа Живојина Мишића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
19. век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 253
Датум уписа у централни регистар
22.06.1982.
Редни број у локалном регистру
28
Датум уписа у локални регистар
18.12.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе Београд бр. 351/3 од 22. 04. 1970. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

На обронцима Сувобора, у селу за које се погрешно сматра да је име добило по познатом литографском камену од мештана званог струганик, налази се задружна кућа Мишића из које је прослављени војвода Живојин Мишић (1855–1921). Кућа је троделна полубрвнара получатмара са отвореним огњиштем смештеним уз зид собе. Грађена је делом над подрумом по типу куће на ћелици. На крову покривеном ћерамидом уместо димњака је „виђелица“, део подигнуте ћерамиде кроз који пролази дим. Спољна врата на мањој соби и она између соба накнадно су пробијена. Као велика задружна кућа она представља вредан споменик народног градитељства. Меморијалним значењем указује на патријархални дух кућне задруге и њена морална правила у којима су однеговане многе од најзначајнијих личности новије српске историје. Ж. Мишић је учествовао у свим ратовима за ослобођење, од српско-турског до Првог светског, истичући се способношћу и војном вештином. Одликован и унапређиван, у Кумановској бици у чин генерала а у Колубарској у чин војводе, он је после сваког рата пензионисан и поново активиран када је Србија била у опасности. За ратне заслуге добио је највиша домаћа и страна одликовања. Кућа је претворена у спомен-музеј са пратећим зградама пренетим из околине које формирају двориште из XIX века. Конзерваторско-рестаураторски радови и презентација обављени су 1986–1987.