english
Манастир Павловац
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва четвртина XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 96
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
96
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.1199/! од 19.10.1973. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Манастир Павловац са црквом посвећеном св. Николи подигнут је на јужној падини Космаја, у долини коју образује Павловачки поток. Претпоставља се да је задужбина деспота Стефана Лазаревића. Ову теорију поткрепљује деспотово писмо упућено 1425. кнезу Дубровачке републике, писано у Павловцу. На први поуздан запис о манастиру наилази се у турском попису из 1536. Извори из XVII века га не помињу, тако да је највероватније срушен и опустошен у време Велике сеобе Срба, око 1690. Манастирска црква је грађена у духу моравске стилске школе. Триконхалне је основе, са конхама споља петостраним а изнутра полукружним, осмостраном куполом над централним делом грађевине и припратом изведеном истовремено када и наос. Фасадну декорацију чине четири прозорска отвора и камене розете. Начин градње павловачког храма указује на приморско порекло утицаја. Манастирски комплекс је остао у рушевинама до 1968. када су започета систематска археолошка истраживања. До 1973. конзервирани су откривени остаци профаних грађевина и обновљена је црква. После опсежних конзерваторско-рестаураторских радова, око 2000. цркви је враћена првобитна намена