english
Манастир Короглаш
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 215
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
13
Датум уписа у локални регистар
18.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.416/48 од 20.03.1948. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Манастир Короглаш у рушевинама, са црквом посвећеном Вазнесењу, налази се надомак села Милошева, 6 km северозападно од Неготина у источној Србији. Нема сачуваних историјских података који би говорили о времену подизања, нити о ктитору. По традицији, народ се ту окупља о Спасовдану и Ђурђевдану. Црква је једнобродна са споља троделном, а изнутра полукружном апсидом, засведеном полуобличасто. Северна и јужна фасада оживљене су плитким нишама завршеним полукружним луцима. Украшена је кружним и крстастим керамопластичним декоративним елементима. На основу начина градње, превасходно каменом, и украса на фасадама, припадала би групи скромних споменика моравске стилске групе. Сликарство је веома оштећено, јер је црква дуго у рушевном стању, али преостали фрагменти показују да је било квалитетно. О животу манастира сведочи већа средњовековна некропола са вредним покретним материјалом који је откривен приликом недавних археолошких истраживања. Конзерваторски радови су 1975–76. обављени на архитектури, када је црква заштићена кровном конструкцијом на две воде.