english
Црква Св. Петра и Павла
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1650/1651
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 388
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
94
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.115/70 од 11.04.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

У близини Новог Пазара, у селу Попе, налази се црква посвећена двојици првоапостола. Слојевитост зидања на овом платоу може се пратити од остатака тробродне базилике из VI века, преко остатака једнобродне средњовековне цркве са некрополом из XIII–XIV века, до гробљанске богомоље са припратом из средине XVII века. Споља једноставна, једнобродна, каменом зидана грађевина има двоводни кров покривени каменим плочама. У унутрашњости, подужни зидови су оживљени са четири пара плитких пиластара који носе ојачавајуће луке полуобличастог свода, делећи унутрашњост на травеје. Апсида је споља и изнутра полукружна. Клесани ктиторски натпис говори о зидању цркве 1649/50, док је правоугаона припрата призидана нешто касније. Описана конструкција као и знатне димензије грађевине условљене су градитељским остацима старије цркве, које понављају у поједностављеном облику. Фреско-сликарство је сачувано само у доњим зонама зидова и одликује се монументалношћу која није типична за време његовог настанка. Археолошка истраживања ограниченог обима, рестаурација цркве и консолидација живописа обављени су током 1971. и 1972, а потом 1984–86.