english
Црква Св. Марине
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половини XVII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 387
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
93
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.114/70 од 11.04.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Недалеко од Новог Пазара, на високом и тешко приступачном брегу који доминира околином, смештена је минијатурна црква посвећена светој Марини. Настала је у првој половини XVII столећа, једнобродне је основе и полуобличасто засведена, са споља тространом а изнутра полукружном апсидом. Зидана је правилним квадерима тесаника, двоводног крова покривеног каменим плочама. Унутрашњи простор, димензија свега 3x1,5 m, осветљен је само кроз апсидални прозор. Фреско декорација је рустицизираног израза, сведена искључиво на представе стојећих и фигура у попрсјима, уз мноштво орнамената. Конзерваторски радови на архитектури изведени су 1968, а превентивни радови на живопису 1971.