english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
четрдесете године XVII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 386
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
92
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.113/70 од 11.04.1978. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Северозападно од Новог Пазара, у долини реке Људске, у селу Штитарима налази се црква Никољача, подигнута четрдесетих година XVII века. Према појединим особеним решењима архитектура је слична цркви у Јанчи Једнобродна грађевина је паровима пиластара подељена на три травеја, од којих је западни, узан, вероватно у функцији припрате, готово квадратани централни травеј првобитно је служио као наос, док је источни травеј – олтарски простор задржао ширину брода и решен је и споља и изнутра седмострано. Средишњи травеј пресведен је полуобличасто, а бочне травеје затварају полукалоте. Почетак свода означен је профилисаним каменим венцем. Прозорски отвори различитих димензија и облика појављују се и на своду. Западна фасада карактеристична је по низу дубоких аркада на богато профилисаним конзолама. Фрагменти фресака, сачувани само у олтарском простору, сведени су на зону стојећих фигура и стилски су блиски живопису из цркве Св. Петра и Павла у Тутину. Једини сачувани део првобитног иконостаса представљају царске двери. Конзерваторско-рестаураторски радови на архитектури и живопису извођени су током 1968. и 1971.