english
Црква Св. Лазара
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1624/25
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 393
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
100
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2119/48 од 30.01.1948. год; Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 122/70 од 17.04.1970. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Скромна, високом стеном готово прикривена и укопана црква Лазарица изгледом се готово не разликује од околних кућа. Зидана је каменом, са двоводним кровом покривеним каменим плочама, малих димензија и полигоналне апсиде у ширини брода. Једино је на западној фасади узани улаз наткривен дубоким луком ослоњеним на конзоле. На једној конзоли уклесана је година градње, 1624/5. Надгробници секундарно коришћени за зидање, сведоче о дужем трајању овог култног места. У унутрашњости, пар узаних пиластара одваја олтарски простор од наоса и носи ојачавајући лук полуобличастог свода. Почетак линије свода истакнут је профилисаним каменим венцем. Симетрично постављене правоугаоне нише озидане су у западном делу подужних зидова као и у олтарском делу, у функцији проскомидије. Прозорски отвори су неједнаких облика и димензија, распоређени и на своду. Фреско декорација сачувана је у зони сокла, стојећих фигура, зоне попрсја и на своду. Стилски сродна ансамблима у оближњим црквама, показује извесне неспретности у цртежу и сведен колорит. Обимним конзерваторско-рестаураторским радовима, изведеним 1968, цркви је враћен првобитни изглед.