english
Стамбена кула Мус Алије
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању стамбене куле Мус Алије за споменик културе, бр. 1209 (Сл. гласник РС бр. 32 од 7. јуна 2001.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Представља вредан пример стамбеног објекта из 19. века карактеристичног за подручје Метохије.