english
Црква Св. Лазара
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XVII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Остаци цркве Лазарице налазе се у селу Пурће, у сливу реке Људске, код Новог Пазара. Данас обрушеног свода, црква је сачувала основне елементе градитељства по којима се везује за скупину оближњих сличних храмова подигнутих у првој половини XVII века. Једнобродне је основе, са споља и изнутра полукружном апсидом у ширини брода. У унутрашњости се уочава како низ различитих, асиметрично распоређених зидних ниша и прозорских отвора, тако и веома уски пиластри који су одвајали олтарски простор од наоса. Почетак свода обележен је уским профилисаним венцем који се протеже целим обимом цркве. Међу сличним грађевинама, овде се истиче рука искусног и вичног неимара, која се огледа како у прецизности размеравања грађевине тако и кроз фино клесане, правилне тесанике употребљене за зидање. Фреске нису сачуване, а истраживачки и конзерваторски радови нису вршени.