english
Манастирски комплекс Намасија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај XIV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 273
Датум уписа у централни регистар
04.09.1982.
Редни број у локалном регистру
49
Датум уписа у локални регистар
11.08.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 361/1. од 30.06.1975. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Манастир Намасија се налази у горњем делу клисуре Црнице, око 1,5 km североисточно од села Забреге. Црква Светог Николе је мања триконхална грађевина са правоугаоном припратом. Припада првим црквама моравске Србије чији су ктитори били монаси. Димензије цркве са припратом су 13,40x7,60 m, дебљина зидова 0,80 m и очувани су у висини до 1 m. Зидани су од ломљеног камена у кречном малтеру, прошарани крупним црвеним речним облутком. Кров је био од ћерамиде. Олтарска и певничке апсиде су споља тространог, а унутра полукружног облика. У северозападном углу брода цркве узидана је камена крстионица. Подови цркве и припрате покривени су плочама од пешчара. Уз јужни зид припрате касније је дозидан параклис правоугаоног облика, димензија 5,30x2,60 m, дебљине зидова 0,50 m, очуваних до 1,30 m. У унутрашњости параклиса, у доњим зонама је очуван део живописа: фриз са палметама исликаним белом бојом на црвеној подлози. У апсиди су остаци фигуре светитеља. Манастирска црква се може датовати у XV век, а капела се на основу живописа везује за XVI век. Од 1972. до 1979. вршена су археолошка истраживања и конзервација очуване архитектуре. Комплекс је у потпуности истражен.