english
Манастир Св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1360
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 154
Датум уписа у централни регистар
19.10.1981.
Редни број у локалном регистру
21
Датум уписа у локални регистар
16.10.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр.359/1. од 30.06.1975. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Остаци манастира Лешја са црквом која је посвећена Св. Богородици налазе се изнад данашњег села Лешја на планини Баби (ји од Параћина, десно од асфалтног пута за Зајечар). Са источне стране црква и манастир су заклоњени литицом и леже на приступачној заравни. Тачан датум градње је несигуран. Претпоставља се да је Стефан Немања на темељима раније цркве подигао мању цркву рашког типа. Постоје несигурни подаци да је и кнез Лазар на истом месту изградио себи манастир. Познато је да је од 1360. до 1456. манастир Лешје био значајан духовни центар. Ова црква представља најстарију триконхалну цркву у Поморављу, која је подигнута на култном месту из XII века. У градњи су уочљиви светогорски утицаји (смањена величина наоса). Проскомидија и ђаконикон су издвојени и имају улаз из централног дела наоса и директну везу са олтарским простором. Укупна дужина цркве је 11,60 m, док ширина износи 6 m. Зидана је од сиге, а очувана висина зидова је око 0,50 m. Њихова дебљина је око 0,80 m.