english
Манастир Св. Петке
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XIV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 259
Датум уписа у централни регистар
22.06.1982.
Редни број у локалном регистру
34
Датум уписа у локални регистар
08.06.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац бр. 286/1. од 08.05.1972. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Црква Св. Петке се налази у саставу истоименог манастира на изласку из Честобродичке клисуре у Извору, око 16 km источно од Параћина. Судећи према једном турском дефтеру, најстарији помен ове цркве потиче из 1516. Сматра се да је настала још у другој половини XIV века, а њено подизање приписује се неком од учених монаха „синајита“. После Раванице и Сисојевца, то је највећа црква Петрушке области. Првобитна грађевина је била тролисне основе, са припратом. Данашњи изглед добила је у великој мери у првој половини XVIII века, када су поновљени сводови, пробијен зид између припрате и наоса, реконструисана купола над наосом и изграђена још једна над припратом. Параклис са кубетом са јужне стране додат је приликом обнове у првој половини XIX века. Неуобичајено, на олтарској апсиди постоје три прозора. Није поуздано утврђено до које је мере сачувана средњовековна црква, јер није детаљно истражена, али је сигурно била сачувана до сводова и лукова. Са старе грађевине остали су само малобројни фрагменти декорације, међу којима је најзначајнија розета са представом људске главе, а има и уломака двоструког преплета. Зидана је речним облутком утопљеним у малтер, и највероватније је првобитно била малтерисана. Крајем седамдесетих година изведени су непотпуни конзерваторски радови: заштићена је капела, куполе, кров и фасаде цркве.