english
Црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 975
Датум уписа у централни регистар
30.12.1992.
Редни број у локалном регистру
203
Датум уписа у локални регистар
23.12.1992.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Ћићевац бр.633-1/92-01 од 07.10.1992. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Село Браљина се налази на десној обали Јужне Мораве, око 5 km од Сталаћа на југоисток. Црква Св. Николе се први пут спомиње у раваничкој повељи 1377, из чега би произашло да је била подигнута пре Раванице. У прилог овој претпоставци сведоче и фрагменти очуваног живописа стилских карактеристика типичних за другу половину XIV века. Њен данашњи изглед је плод обнове коју су предузели парохијани 1820, о чему сведочи натпис свештеника Николе Поповића на западној фасади, постављен тек 1907. Првобитна црква била је једнобродна, дубоке полукружне апсиде, са полукружно засведеним нишама у функцији проскомидије и ђаконикона, највероватније полуобличасто засведена. У обнови из XIX века добила је кубе осмостраног тамбура, неспретно изведених пандантифа, ослоњених о пиластре. Осветљена је са три прозора на тамбуру куполе, једним на олтарском простору и једним на јужном зиду. Зидови су грађени од ломљеног и притесаног камена, а купола и сводови од тесане сиге. Фреске су невешто ретуширане, могуће приликом обнове из 1820, а може се очекивати да под малтерним и кречним намазима постоји још живописа. У цркви је сачуван иконостас без уметничких вредности.