english
Црква Св. Марка
Основни подаци
Место
Стеванац Јаковац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 513
Датум уписа у централни регистар
28.06.1983.
Редни број у локалном регистру
128
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 216/74 од 29.05.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Полупорушена црква налази се на заравни високо у Мојсињској планини. То је највећа црква у групи мојсињских манастира и цркава. Триконхалне је основе, са припратом. Апсиде су јој полукружне: олтарска широка и релативно плитка, без одељених просторија за проскомидију и ђаконикон и мање бочне. На северном и јужном зиду сачуван је почетак полуобличастог свода којим је црква била покривена. Зидана је ломљеним и притесаним каменом, а опека је служила за изравнавање редова. Апсиде су изведене тесаном сигом. Под је био поплочан квадратном опеком. Првобитно је била малтерисана, а унутрашњост је била декорисана фрескама, очуваним у фрагментима који не пружају довољно података о стилским одликама. Забелешка с краја прошлог века сведочи да су у једној од манастирских грађевина археолошки откривени новчићи цара Душана и кнеза Лазара. Њен архитектонски изглед је датује у период турске владавине пре него у време деспотовине.