english
Црква Св. Јована
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 512
Датум уписа у централни регистар
28.06.1983.
Редни број у локалном регистру
127
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 215/74 од 30.05.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 28/83

Саграђена је недалеко од споја две Мораве, на левој обали Јужне Мораве. Сада рушевина, основа цркве има облик слободног крста са сасвим кратким попречним краком, полукружном апсидом и припратом на западној страни. Највероватније је била полуобличасто засведена, без куполе. Зидана је тесаним жућкастосивим пешчаром, а сводови и полукалота израђени су од сиге. Спољна облога зидова изведена је алтернацијом три до четири реда опеке и једног реда тесаника спојених широким спојницама кречног малтера. Црква је била осликана, али данас су видљиви само трагови живописа. У стручној литератури везује се за рашку традицију. Међутим, нема сачуваних историјских података који би је хронолошки прецизно одредили.